937904522 - 639119093
dissabte 07 desembre, 2019
41° 31.9 N 2° 26.7 E
Tripadvisor Facebook Twitter Instagram Google + Youtube RSS
CAT  ES  EN  FR 
Properes activitats
Dijous 19 desembre, 2019
Dissabte 28 desembre, 2019
Dimarts 31 desembre, 2019
Totes les activitats
Carnet Jove
Open Blaumar Fotosub
Alguer de Mataró
CURS DE TERCER NIVELL

El curs de Tercer nivell comporta la consolidació de les destreses del submarinista.

Consta de vuit classes teòriques, una classe pràctica i quatre classes de mar.

El preu del curs cobreix el kit de l'alumne, les classes teòriques i les pràctiques i l'ús de tot el material necessari per al curs.

El kit de l'alumne inclou el manual B3E, un cd amb els continguts del manual en versió digital, el llibre d'immersions i un fullet dedicat a la pràctica del submarinisme responsable.

El curs permet l'obtenció del títol de Bussejador 3 Estrelles de la Confederació Mundial d'Activitats Subaquàtiques (CMAS), que té validesa mundial.

El curs obre la porta a la possibilitat d'accedir a l'especialitat Guia de grup.

El pas següent en la progressió del submarinista esportiu és el títol d'instructor.

Més informació: annamaria@blaumar.cat 
tls. 93 790 45 22 - 639 11 90 93 (mòbil)

 Nivell 1