Jornada mediambiental - Neteja del fons marí.
Data: 29/10/2017
Ambit: Open
Organitzador: Spas
Contacte: Anna Maria tl 93 790 45 22 mòbil 639 119 093 annamaria@blaumar.cat
Lloc de trobada: 8h a Blaumar Port Mataró, passeig maritim